Miền Trung


Hiển thị tất cả 7 kết quả

4.760.000

5 Ngày 4 Đêm

Hồ Chí Minh

Chương tình tour hấp dẫn dành cho những ai muốn một lần trải nghiệm cuộc sống của các dân tộc thiểu số, hành trình đi đén những văn hóa mới, con người mới, lối sống và sinh hoạt mới.

4,760,000 VNĐ

2.918.000

4 Ngày 3 Đêm

Hồ Chí Minh

Khách sạn

21/07/2018

Một hành trình đi đến Thành Phố Ngàn Hoa, nơi luôn được bao trùm bởi sự lãng mạng.

2,918,000 VNĐ

3.198.000

4 Ngày 3 Đêm

Hồ Chí Minh

Khách sạn

19/07/2018

Một hành trình đi đến Thành Phố Ngàn Hoa, nơi luôn được bao trùm bởi sự lãng mãng.

3,198,000 VNĐ

2.294.000

3 Ngày 2 Đêm

Hồ Chí Minh

Khách sạn

21/07/2018

Một hành trình đi đến Thành Phố Ngàn Hoa, nơi luôn được bao trùm bởi sự lãng mạng.

2,294,000 VNĐ

3.835.000

5 Ngày 4 Đêm

Hồ Chí Minh

Khách sạn

21/07/2018

Chương trình tour liên tuyến hấp dẫn dành cho những ai muốn trải nghiệm Nha Trang và Đà Lạt

3,835,000 VNĐ

4.135.000

5 Ngày 4 Đêm

Hồ Chí Minh

Khách sạn

21/07/2018

Chương trình tour liên tuyến hấp dẫn dành cho những ai muốn trải nghiệm Nha Trang và Đà Lạt

4,135,000 VNĐ

6.074.000

6N5Đ

Hồ Chí Minh

Khách sạn

21/07/2018

Chương trình tour liên tuyến hấp dẫn dành cho những ai muốn trải nghiệm Phan Thiết, Nha Trang và Đà Lạt.

6,074,000 VNĐ